Handelsbetingelser

Alle workshops, onlineprodukter og onlineforløb i denne shop udgår fra Loise HeartHenley, HeartHenley I/S, CVR nr. 36365307, c/o Loise HeartHenley, Amtmandshave 30, 3400 Hillerød. Vi kan kontaktes på: info@Hearthenley.com

Betaling foregår via Mobilepay på mobil nr: 5355 6610. Alle priser er i danske kroner (DKK) Eksklusiv moms.

Betalingsbetingelser vedrørende workshops og sessioner
Workshops og sessioner afvikles på de angivne tidspunkter. I tilfælde af ændringer bliver køber orienteret mindst 24 timer i forvejen. Vi forbeholder os retten til at skifte lokation, hvis der bliver brug for det. Hvis workshops eller sessioner skulle blive aflyst, får køber det fulde indbetalte beløb retur. Aflyses en dag, så bliver dagen erstattet af en ny dato.

Tilmelding er bindende. Hvis du afbestiller din deltagelse inden 14 dage før start, bliver du faktureret et administrationsgebyr på 10 % af prisen plus moms. Hvis du vil afbestille, når der er under 14 dage til kursusstart, har du følgende valgmuligheder: Du kan sende en anden person end dig selv, eller du kan udveksle dit køb til nogle af vores andre ydelser. Når der er 14 dage eller under til start, kan du ikke længere få pengene retur. De samme regler er gældende for mentor/ coaching forløbet.

Køb af one to one – coacing er bindende. Du kan ændre din tid op til 48 timer inden din aftale. Efter endt session gives der ikke penge retur. Du er selv ansvarlig for at have en velfungerende telefon/internetforbindelse eller møde op på det aftalte tidspunkt.

Alle ‘Phonesessions’ af en 30 min. varighed skal afvikles inden for forløbet afsluttes – ellers bortfalder disse 30 min. sessioner. Dette gælder for alle phonesession som er tilknyttet et hvilket som helst type af forløb.

Holder man pause i forløbet, skal de sidste tilbageværende sessioner i forløbet bruges inden for 6 måneder fra sidste afholdte session – Efter 6 måneder betragtes forløbet som afsluttet. Køber/klient er selv ansvarlig for, at holde øje med de 6 måneders udløb. Henvendelser med henblik på at genoptage forløbet, skal altså ske INDEN de 6 måneder er gået.

Betalingsbetingelser vedrørende onlineprodukter og onlineforløb
Onlineprodukter bliver leveret digitalt via e-mail. Levering af onlineprodukter sker som oftest i løbet af få minutter, men i helt særlige tilfælde kan der gå op til fem hverdage.

Der gives ikke penge retur for onlineprodukter. De samme regler er gældende for onlineforløb.

Køb af sessioner og forløb via 3. part gælder kun for danskere bosat i Danmark.

Rettigheder
HeartHenley har alle rettigheder til de leverede digitale produkter og alt materiale, trykt og digitalt, som stilles til rådighed i relation til workshops, forløb, coaching, abonnementer og uddannelser. Ved køb opnås brugsret til produkter og materiale. Brugsretten er personlig. Produkter og materiale skal behandles fortroligt og må ikke udleveres eller videregives til tredjemand. Produkter og materiale må kun anvendes til eget brug.

Produkter og materiale må ikke anvendes til andre formål end det, hvortil de er købt, herunder må de særligt ikke anvendes kommercielt i direkte eller indirekte konkurrence med HeartHenley’s virksomhed. HeartHenley’s navn må ikke anvendes i reklame- eller referenceøjemed uden skriftlig tilladelse.

Såfremt de(t) leverede produkter/materiale og HeartHenley navn anvendes i strid med denne bestemmelse, er HeartHenley berettiget til en bod på 120.000 kroner per overtrædelse. Såfremt der er tale om en fortsættende overtrædelse beregnes ny konventionalbod for hver påbegyndt måned. HeartHenley er også berettiget til at få overtrædelsen stoppet ved fogedforbud uden sikkerhedsstillelse.

Ansvar
Ethvert erstatningsansvar, som HeartHenley måtte pådrage sig i relation til sine produkter, kurser, coaching, uddannelser og abonnementer, er begrænset til direkte skade og tab. HeartHenley skal under ingen omstændigheder være ansvarlig for indirekte skade eller tab. Ansvarfraskrivelsen for indirekte skade og tab gælder uanset arten af erstatningsansvar og uanset, om HeartHenley har handlet simpelt uagtsomt. HeartHenley’s erstatningsansvar for direkte skade og tab er begrænset til 50 % af prisen på det produkt eller den ydelse, som erstatningsansvaret vedrører.

Sprog
Disse handelsbetingelser er udfærdiget på dansk. HeartHenley kan dog frit vælge, hvorvidt al anden kommunikation (både mundtlig og skriftlig), herunder undervisningsmateriale og -sprog, skal være på dansk eller engelsk.

Lovvalg og værneting
Uoverensstemmelser mellem HeartHenley og køberen skal afgøres efter dansk ret ved Københavns byret som første instans.

© 2021 HeartHenley. Alle rettigheder forbeholdes. HeartHenley, CVR. nr. 36365307, Amtmandshave 30, 3400 Hillerød.